Onderscheidend betrouwbaar. Zorgeloos beter.

Dat is onze belofte.
Wij geloven dat samen met onze klanten vernieuwen op basis van gedeelde expertise en ervaring, zorgt voor premium en geborgde kwaliteit. Continue verbeteren in combinatie met repeterend en consistent produceren maakt ons onderscheidend betrouwbaar en zorgeloos beter.

Visie

Partner in verandering en meer dan gewoon OK.
Groeiende energiebehoefte en nieuwe vormen van energieleveranties is onze toekomst. Het daagt ons allemaal uit te veranderen. 
Verbeteren alleen is hierbij niet voldoende. Samen vernieuwen op basis van gedeelde expertise en ervaring is het doel.
Het onze ambitie om in Nederland en regionaal (BNL, Duistland) aanspreekpartner nummer 1 te zijn en toonaangevende premium leverancier voor innovatieve en hoogwaardige prefab plug&play energie distributie systemen en besturingssystemen voor onze afnemers in de sectoren:

 • Energie
 • Infra (Rail, OV)

Missie

Wij zijn wij dé expert en partner voor:

 • Teamwork engineering;
 • Premium kwaliteit: betrouwbaar, geborgd en veilig;
 • Massa productie, Serie stuk productie en modulair maatwerk;
 • Efficiënt, flexibel en snel leveren;
 • Duurzame oplossingen met een lage CO2 voetprint met een hierop gebaseerde recycling en in de productlevenscyclus geïntegreerd hergebruik.

 

Hierbij laten wij ons leiden door onze kernwaarden:

 • Groei: verbeteren & vernieuwen;
 • Focus: concentreren op de essentie: technisch, organisatorisch en financieel in Control;
 • Kwaliteit: betrouwbaar, geborgd en veilig;
 • Samen succesvol: partnerschap drijft ons interen en extern;
 • Eigenaarschap: met willen, kunnen en betekenen maken wij het verschil;
 • Vertrouwen: wederzijds vertrouwen is de basis.

Strategie

Verbeteren & vernieuwen op basis van operational excellence staat centraal in onze aanpak om onze visie op basis van onze missie te realiseren. Onze samenwerkende en proactieve cultuur, heldere structuren en processen spelen hierin een doorslaggevende rol. 
Evenals ons streven naar; geen ongevallen, geen klachten en geen schade aan het milieu. Daarom werken wij volgens de volgende principes:

 • We voeren al onze bedrijfsactiviteiten uit in overeenstemming met de (inter)nationale wet- en regelgeving.
 • We voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers.
 • We handhaven ethisch verantwoord gedrag en naleving van waarden en normen.
 • We waarborgen de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers.
 • We opereren volgens vooraf bepaalde procedures en werkinstructies.
 • We bieden gelijke kansen en eerlijke arbeidsomstandigheden aan al onze medewerkers.
 • We investeren continu in de ontwikkeling van onze medewerkers.
 • We streven naar voortdurende verbetering en innovatie.
 • We streven naar het voorkomen van milieuschade en een efficiënt gebruik van (hulp)bronnen.
 • Onze oplossingen kenmerken zich door een lage CO2-voetafdruk en integreren recycling en hergebruik in de gehele productlevenscyclus
 • Door feedback van onze klanten te analyseren, verbeteren we onze prestaties.
 • We beheren risico's en benutten kansen om als organisatie in controle te zijn.

 
Verklaring:
Wij beloven, samen met onze medewerkers en partners, ons volledig in te zetten om onze prestaties voortdurend te verbeteren en onze doelen te bereiken, binnen de geldende wet- en regelgeving. 
We doen dit met volledige inzet, deskundigheid en betrokkenheid, en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheden serieus.
 
  
Odink & Koenderink Nederland B.V.
 
Ryan Ordelmans            Bart Geerink
Directeur                         Financieel Directeur