In 2007 werd, in de Maashaven, gestart met een pilot voor het aanbieden van walstroom voor binnenvaartschepen. Het doel was om zowel de uitstoot van CO2 en fijnstof als ook de geluidsoverlast te reduceren.


In deze eerste fase werden er 22, door Odink & Koenderink op maat gemaakte, walstroomkasten met RVS behuizing geplaatst waarmee in totaal 120 aansluitingen gecreëerd werden. Op 9 november 2007 werd door wethouder Mark Harbers de eerste van deze nieuwe walstroomaansluitingen geopend.
Voor de start van het project was er maar zeer beperkt elektriciteit van de wal beschikbaar voor de binnenvaart. Daarbij was de betaalmethode met muntjes en het vermogen te laag, waardoor het gebruikte systeem zeer gebruiksonvriendelijk was.

Smart Metering

Na de overeenstemming tussen Eneco en Rotterdamse haven kwam hier een eind aan. Voor het ontwikkelen van de nieuwe dienstverlening, die gebaseerd was op smart metering, werkte Eneco nauw samen met Odink & Koenderink.

Naast de componenten en circuits die nodig zijn om een veilige en veilige stroomvoorziening te garanderen, werden de kasten daarom ook uitgerust met meters die op afstand kunnen worden uitgelezen, zodat gebruikers hun energiekosten in realtime kunnen volgen en efficiënt energieverbruik kunnen stimuleren.

Het nieuwe systeem werd voor de schippers vele malen gebruiksvriendelijker. Aansluiten werd gemakkelijker en het aanmelden kon nu gebeuren via mobiele telefoon of internet.

Een duurzame haven

Wat ooit startte als een pilot, is door de haven en stad Rotterdam doorontwikkeld tot een volledig beleid op het gebied van de economische ontwikkeling en leefbaarheid van de omgeving. Als onderdeel van dit beleid is er inmiddels een volledig verbod op generatoren voor binnenvaartschepen en zijn er op diverse andere plekken walstroomaansluitingen gecreëerd

Walstroom is een veel schonere efficiëntere oplossing dan de dieselgenerators van schepen. Het gebruik van walstroom heeft er dan ook voor gezorgd dat er in de directe omgeving minder uitstoot van stikstofoxide en fijnstof is en ook de uitstoot van CO2 omlaag gaat.

Port of Rotterdam - Investeren in een duurzame haven

Externe video URL