Voor Odink & Koenderink is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering:

People

De belangrijkste uitgangspunten in ons personeelsbeleid:

  • Ontplooiing en ontwikkeling van medewerkers
  • Goede werkomstandigheden
  • Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers
  • Veiligheid
  • Social return (nu ca. 35%)

Planet

Energieverbruik wordt geminimaliseerd. In 2030 is Odink & Koenderink energieneutraal. De energie die nu nog wordt gebruikt wordt opgewekt door Nederlandse windmolens. 

Odink & Koenderink Nederland BV stelt milieu aspecten en klimaatdoelstellingen centraal bij het ontwerp van haar oplossingen. Dit speelt met name bij de keuze van materialen, productiemethodieken, verpakkingen en afvalstromen.  Ons milieumanagementsysteem volgt hierin de ISO 14001 norm als leidraad.

Profit

Zonder winst geen continuïteit. Daarvoor investeren we in productontwikkeling, procesverbetering en mensen.