Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Odink & Koenderink Nederland BV draagt met haar wijze van ondernemen bij aan een toekomstig bestendige wereld. Door bewust te zijn van de noodzaak tot een evenwichtige balans tussen economische, ecologische en sociale belangen. Duurzaam ondernemen wordt immers steeds belangrijker, klanten hechten er waarde aan, medewerkers verwachten het van hun werkgever. Als onderneming hebben wij de sterke wil hier een goede invulling aan te geven.

Profit, People en Planet. Deze drie factoren worden toegelicht door concrete voorbeelden:

Profit

Door het ervaren van meer verantwoordelijkheid en gestructureerde processen een significante verbetering van het bedrijfsresultaat

Door een lean opzet van de productielijnen binnen de montageafdelingen zien we een significante verbetering van de efficiency en productiehoeveelheid door de medewerker.  De medewerker draagt van begin tot eind  zijn verantwoordelijkheid in het gehele montageproces, ervaart daardoor  een hoge betrokkenheid en is veelzijdiger in de dagelijkse werkzaamheden.

People

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor O&K. Dit doen we door een duurzame inzet van medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening en oog voor exclusiviteit en diversiteit in het selectieproces.

Odink & Koenderink biedt in haar organisatie volop ruimte aan medewerkers, ook vanuit de sociale werkvoorziening, langdurig werklozen als (culturele) diversiteit en exclusiviteit. Vanuit HR wordt op een verantwoordelijke wijze richting gegeven aan deze ruimte binnen het selectieproces en loopbaanontwikkeling. Leidinggevenden bekwamen zich continue in een passende aansturing bij de individuele medewerker. Er is volop ruimte voor scholing en persoonlijke ontwikkeling.

 

Planet

Bij de ontwikkeling van nieuwe producten is volledig rekening gehouden met de milieubelasting door het gebruik en herbruik van de diverse componenten

Odink & Koenderink heeft in haar productontwikkeling oog voor het verduurzamen van processen en het gebruik van duurzame materialen. Het levenscyclusperspectief, van grondstof tot definitieve verwijdering, moet een basis kennen in de organisatie met betrekking tot het ontwikkelen en innoveren. Een goed voorbeeld is daarin het gebruik van de materialen binnen de CAM aanbesteding en de ModuCenter2.0. verdeelsystemen. Deze nieuwe producten zitten aan het begin van de levenscyclus. Bij deze producten is volledig rekening gehouden met de milieubelasting bij het gebruik van de verschillende componenten.