1920-1921

De Oprichting van Odink & Koenderink

 • 01-02-1920: Jan Derk Odink en Gerrit Koenderink besluiten samen een onderneming op te richten.
 • 01-02-1921: Twentsche Elektrotechnische Industrie Odink en Koenderink te Haaksbergen is officieel een feit. Op de in 1919 aangekochte percelen werd de door architect A.J. Schilderman ontworpen fabriek gebouwd waarin twaalf werknemers aan de slag gingen. De eerste steen van de nieuwe fabriek werd op 30-10-1919 gelegd. De oppervlakte: 230 m2.
odink & Koenderink

1924-1932

Groeien, groeien, groeien: de eerste uitbreidingen

 • 1924: De productie van schakelmateriaal wordt uitgebreid met onderdelen voor onder- en bovengrondse nettenbouw.
 • 1925: De eerste uitbreiding van de fabriek met 200 m2 is een feit.
 • 1927: Er volgt weer een uitbreiding, en wel met 240 m2.
 • 1928: In dit jaar wordt er nogmaals extra ruimte aan het bedrijf toegevoegd, groot: 250 m2.
 • 1930: Er vindt een aanbesteding plaats voor de uitbreiding van de fabriek en het magazijn met 700 m2. Uiteindelijk werd dit een oppervlakte van zelfs 900 m2.
 • 1932: Wederom is er behoefte aan meer ruimte. Het bedrijf wordt nogmaals uitgebreid, met 200 m2.

1935

Eerste handpers voor okalietproducten wordt in gebruik genomen.

De belangrijkste producten op dit moment waren meterborden en groepenkasten voor huisinstallaties. Okaliet – of bakeliet – werd de early-plastics genoemd, dat later vervangen werden door nieuwere kunststoffen zoals thermoplasten.

persen okaliet

Productielijn voor ontploffingsveilig schakelmateriaal voor de mijnindustrie

01-04-1935: Ir. Frans Koers treedt in dienst van Odink en Koenderink en ontwikkelt de  productielijn voor ontploffingsveilig schakelmateriaal voor de mijnindustrie. Door de afnemende vraag naar steenkolen en uiteindelijk de sluiting van de Limburgse mijnen, besloot O&K in september 1966 de productie te beëindigen.

schakelkastenbatterij opgesteld in een schakelgebouw van e

1937

Wederom een uitbreiding

Ten behoeve van de gereedschapmakerij en okalietperserij wordt de fabriek wederom uitgebreid met 525 m2.

Oprichting van Odink & Koenderink hoogspanningsapparaten N.V.

28-06-1937: Odink & Koenderink fabriek van hoogspanningsapparaten N.V. wordt opgericht. Naast het productieprogramma dat in hoofdzaak bestaat uit componenten en installaties voor laagspanningsschakelmateriaal voor energieverdeling, wordt de ontwikkeling van eigen hoogspanningsmateriaal ingezet.

okalietperserij

1938-1941

 • 1938: Ten behoeve van de productie vindt nogmaals een uitbreiding plaats met 300 m2.
  • 02-07-1938: Er wordt Octrooi aangevraagd voor een ‘gekapselde installatie voor een transformatorstation’
 • 1941: De bezetter gaf, ondanks eerdere tegenstand, tenslotte toestemming voor uitbreiding van de fabriek met 335 m2.

1948

Herbouwen van de oorspronkelijke fabriek

Cement was in 1919 schaars en duur, dus aannemer Maas uit Winterswijk ging bij de bouw van de eerste fabriek creatief te werk met de verhoudingen zand/cement,  hetgeen een niet erg stabiel gebouw opleverde. Herbouw was dus nodig. Tegelijkertijd werd de werkplaats  met ruim 1.000 m2 uitgebreid en het kantoorgedeelte met voorgevel geheel aangepast.

fabriek odink & Koenderink 1950

1953

Opening van een verkoopkantoor in Amsterdam

In 1951 werd aan de Spiegelgracht 10 een bouwvallig pand aangekocht waarin na grondige restauratie de nieuwe vestiging werd gestart.

amsterdam

1960

Polyester verdeelkasten

Voor de gietijzeren verdeelkasten kwamen in de jaren zestig de glasvezelversterkte polyester verdeelkasten in de plaats, later vervangen door het polycenter systeem. Medio 1960 werden plaatstalen kasten met grotere inbouwmogelijkheden voor op- en inbouw van de wand in het verkoopprogramma opgenomen.

Verdere uitbreiding

Wederom worden werkruimte en magazijn uitgebreid met 1.000 m2 en de fabrieksruimte met 2.000 m2. Daarin is ruimte gepland voor een nieuwe nikkelinrichting, schilderswerkplaats en montageruimte. De portier krijgt zijn eigen loge van 65 m2.

1964

O&K gaat van start in Veendam 

Voor de montagewerkzaamheden wordt een industriehal gehuurd. Bouwplannen bestaan voor een bedrijfshal maar vanwege onvoldoende werk wordt de montagehal in 1968 opgeheven. De nieuwe bedrijfshal kwam er niet en de grond werd in september 1973 verkocht.

1970

 Vijftig jarig bestaan

Odink & Koenderink viert haar vijftig jarig bestaan. Het bedrijf telt inmiddels 260 medewerkers. In latere jaren bereikte het personeelsbestand op zijn hoogtepunten ruim 300 werknemers.

1987

De grond aan de Parallelweg wordt eigendom

Odink & Koenderink verzoekt de gemeente om grond te mogen kopen aan de Parallelweg. Na diverse overleggen wordt overeenstemming bereikt en verkoopt de gemeente het perceel aan O&K.

Odink-Koenderink-in-Haaksbergen

1994

NEN-ISO 9001 certificering

Odink & Koenderink B.V. te Haaksbergen krijgt het certificaat NEN-ISO 9001 uitgereikt, waarmee het heeft voldaan aan de internationale kwaliteitsnorm. ‘Voor het toepassingsgebied: het ontwerpen/ontwikkelen, produceren en leveren van elektrotechnische laagspanningsverdeelsystemen en componenten.’

2000

Overname door General Electric

In september 1999 wordt de directie van Odink & Koenderink, tijdens de Beurs Elektrotechniek in Utrecht benaderd door General Electric voor deelname in, of volledige overname van Odink & Koenderink.

In maart 2000 is overname door General Electric een feit. Odink & Koenderink wordt daarmee onderdeel van een beursgenoteerde multinational. De focus wordt gericht op productiviteit en kwaliteit. Six Sigma en Lean, een verbetermethodiek om de kwaliteit van processen en productiviteit te verhogen doen hun intrede.

2003

Laatste uitbreiding met 3.000 m2 zoals bij de verkoop aan General Electric is overeengekomen. Het totale oppervlakte is dan ongeveer 17.000 m2

2007

Smart Metering project: walstroomkasten voor de Maashaven

In 2007 werd in de Maashaven gestart met een pilot voor het aanbieden van walstroom voor binnenvaartschepen, om zo de uitstoot van CO2 en fijnstof, maar ook de geluidsoverlast te reduceren. In deze eerste fase werden er 22, door Odink & Koenderink op maat gemaakte, walstroomkasten met RVS behuizing geplaatst waarmee in totaal 120 aansluitingen gecreëerd werden. 

Klik hier voor het volledige project
walaansluitkast Odink & Koenderink

2010

​​​​​​Het Global Star certificaat, een succesvolle afsluiting van het toepassen van het Six Sigma en Lean systeem, wordt behaald.

2018

Overname door ABB

In juni 2018 maakt Asea Brow Boveri (ABB) bekend dat het de acquisitie van General-Electric-Industrial-Solutions op 30-06-2018 heeft voltooid. Odink & Koenderink is onderdeel van deze divisie. Begin april 2019 kondigt ABB aan dat de vestiging van Odink & Koenderink in Haaksbergen gesloten zal worden en dat de bedrijfsactiviteiten per eind 2020 zullen worden beëindigd.

Smart Charging project in samenwerking met ElaadNL

In 2018 is in een samenwerking tussen onder andere Stichting ElaadNL, Wildlands Emmen, Enexis en Odink & Koenderink een Smart Charging project gerealiseerd. Aanleiding was het voornemen van Wildlands Adventure Zoo Emmen om binnen enkele jaren energieneutraal te zijn en het snel groeiende aantal bezoekers van het dierenpark met elektrische auto’s te faciliteren met een laadinfrastructuur.

Klik hier voor het volledige project
Wildlands pilot

Smart Solar Charging project in samenwerking met Stedin

Odink & Koenderink ontwikkelde samen met netbeheerder Stedin de inrichting van het energiesysteem en de laadpalen voor het project: LomboXnet. Deze innovatieve laadpalen worden hiermee voor het eerst in een groot stedelijk laadnetwerk geplaatst en daarmee heeft de gemeente Utrecht een wereldprimeur.

Klik hier voor het volledige project
Externe video URL

2019

Overname door de Staka groep

In december 2019 tekenen Staka en ABB een overeenkomst voor de gedeeltelijke overname van Odink & Koenderink. Odink & Koenderink zal als zelfstandige entiteit doorgaan onder de BV: Odink & Koenderink Nederland B.V.

2020

100 jarig bestaan

 • 01-02-2020: Odink & Koenderink bestaat 100 jaar. Op deze dag komen oud-werknemers nog één keer bij elkaar in de kantine van het bedrijf om aanwezig te zijn bij de boekpresentatie van: ‘Een eeuw Odink & Koenderink’, geschreven door oud-medewerker Gerard Hofste op Bruinink. Het eerste exemplaar werd door Hofste op Bruinink uitgereikt aan de 89-jarige Tonnie Belshof, één van de oudste aanwezige oud-werknemers.
een eeuw odink & Koenderink

Een eeuw Odink & Koenderink’ in een boek, RTVSternet.nl

Externe video URL

Odink & Koenderink is weer een zelfstandig bedrijf

 • 27-03-2020: de officiële is overdracht een feit en Odink & Koenderink gaat verder als zelfstandig bedrijf
Odink & Koenderink Haaksbergen

December 2022

De volgende fase van ontwikkeling en groei: OxGreenfield investeert in Odink & Koenderink

Nederlandse investeerder OxGreenfield verwerft het grootste deel van de aandelen in Odink & Koenderink en waarborgt hiermee de lange termijn continuïteit van de organisatie. Daarnaast ziet OxGreenfield goede mogelijkheden om het bedrijf naar de volgende fase van professionalisering en groei te brengen.

Bij de verkoop is de meerderheid van de aandelen van Odink & Koenderink en zusterbedrijf Staka overgedragen aan OxGreenfield. Ook de aandelen in de joint venture tussen Odink & Koenderink & C&S Benelux, Connectens, zijn overgedragen aan OxGreenfield. De minderheid van de aandelen blijft in handen van Directeur Eric Masclee.

Groei en verdere professionalisering


De groep van ondernemingen, met een omzet van ruim 20 miljoen euro en meer dan 100 medewerkers - was eigendom van DGA Eric Masclee. Om de lange termijn continuïteit veilig te stellen, zocht Masclee in de nieuwe eigenaar een partner die de onderneming kan ondersteunen in de volgende fase van ontwikkeling en groei. “OxGreenfield heeft zich ten opzichte van de andere partijen waarmee ik in gesprek was echt onderscheiden als investeerder met relevante kennis en ervaring, en daarnaast ook nog eens oprechte interesse in deze business”, verklaart Masclee. OxGreenfield ziet op haar beurt goede mogelijkheden het bedrijf te laten groeien en verder te professionaliseren. 

Odink & Koenderink verhuist naar een gloednieuw energieneutraal bedrijfspand op bedrijventerrein Stepelerveld.

Odink & Koenderink levert al ruim honderd jaar totaaloplossingen voor laagspanningsnetwerken en de jaren heen onderging de organisatie vele uitbreidingen. Het huidige pand is verouderd en niet meer duurzaam en om de groei te kunnen waarborgen verhuist O&K nu dus naar een nieuw pand.
Bedrijventerrein Stepelerveld bood mogelijkheden voor een nieuw bedrijfspand, waar vanaf januari niet alleen Odink & Koenderink, maar ook Connectens gevestigd zal worden. Deze joint venture tussen Odink & Koenderink en C&S Nederland, zal vanaf begin volgend jaar starten met de productie van de Compacte Aansluitmodule (CAM), het resultaat van de gegunde Europese aanbesteding door de Nederlandse netwerkbeheerders.

Odink & Koenderink

Een greep uit 100 jaar Odink & Koenderink

Externe video URL